ECDL

ECDL to (informacja z oficjalnej strony ECDL Polska www.ecdl.pl)
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
♦   potwierdzenie posiadanych kompetencji,
♦   wzrost pozycji na rynku pracy,
♦   większa pewność utrzymania zatrudnienia,
♦   wzrost mobilności,
♦   wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.
ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też dział HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika, posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu IT, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe potwierdzone certyfikatem ECDL, help desk ma o wiele mniej pracy.
Korzyści dla pracodawcy:
•   szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
•   wzrost wydajności i jakości pracy,
•   redukcja kosztów,
•   wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
•   wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.
Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.
Korzyści dla społeczeństwa:
•  podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji  informatycznych,
•  wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
•  otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
•   korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju

Fundacja Hominem na terenie Piaseczna prowadzi projekt

„KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z modułów  pokazanych na schemacie powyżej.

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem

http://business-school.pl/kompetencje.hominem/

na stronie projektu w zakładce Dokumenty dla uczestników/ Próbne zadania z modułów B1, B2, B3, B4, S3, S9, e-Citizen

dostęp bezpośredni  pod linkiem

http://business-school.pl/kompetencje.hominem/probne-zadania-z-modulow-b1-b2-b3-b4-s3-s9-e

-citizen/

Znajdują się próbne zadania do samodzielnych ćwiczeń.

 

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro