Zarząd

W skład Zarządu Fundacji Hominem wchodzą:

Hanna Polak
Prezes Zarządu

Magdalena Polak
Członek Zarządu

Marcin Polak
Członek Zarządu


Rada Fundacji Hominem to:

Halina Rybicka
Jan Rybicki
Sebastian Rybicki

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro