Postępowania ofertowe

Dodano: 17 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/KKKDS

INFORMACJA  O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Nr  1/2017 KKKDS

Realizacja szkoleń komputerowych przez trenerów.

w ramach projektu „KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji  komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.” dla mieszkańców powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna   al. KEN103/6, 02-722 Warszawa NIP: 9512082460   REGON:015494861

Poniedziałek 17.06.2017  09:35


Dodano: 19 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/KKKDS

INFORMACJA  O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Nr  2/2017 KKKDS

Wynajem sal na szkolenia komputerowe

w ramach projektu „KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji  komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.” dla mieszkańców powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

The Challenge Group A.J.Molscy Sp. Jawna   ul. Świeradowska 51a , 02-622 Warszawa  NIP: 5242304864 REGON:016042954

Poniedziałek 19.06.2017  09:43


Dodano: 17 czerwca 2017r.

Zamawiający informuje, że wynik w ramach zapytania ofertowego

 Nr  2/2017 KKKDS

Wynajem sal na szkolenia komputerowe

zostanie ogłoszony do dnia 19.06.2017r.

Poniedziałek 17.06.2017  10:34


Dodano: 17 czerwca 2017r.

Zamawiający informuje, że wynik w ramach zapytania ofertowego

 Nr  1/2017 KKKDS

Realizacja szkoleń komputerowych przez trenerów

zostanie ogłoszony do dnia 19.06.2017r.

Poniedziałek 17.06.2017  10:27


Dodano: 17 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/KKKDS

INFORMACJA  O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Nr  3/2017 KKKDS

Catering na zajęcia

 w ramach projektu „KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji  komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.” dla mieszkańców powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

Luka Artystyczna sp. z o.o.  ul. Ciołka 12 lok 428, 00-401 Warszawa   NIP: 5222604422 REGON:017275577

Poniedziałek 17.06.2017  09:54


Dodano: 08 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/KKKDS

INFORMACJA  O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Nr 3/2017 KKKDS

Catering na zajęcia

w ramach projektu „KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji  komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.” dla mieszkańców powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na catering na zajęcia dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 16.06.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

Dokumenty do pobrania

Czwartek 08.06.2017  09:57


Dodano: 08 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/KKKDS

INFORMACJA  O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Nr 2/2017 KKKDS

Wynajem sal na szkolenia komputerowe

w ramach projektu „KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji  komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.” dla mieszkańców powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na wynajem sal na szkolenia komputerowe  dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 16.06.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

Dokumenty do pobrania

Czwartek 08.06.2017  09:46


Dodano: 08 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/KKKDS

INFORMACJA  O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Nr  1/2017 KKKDS

Realizacja szkoleń komputerowych przez trenerów.

w ramach projektu „KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji  komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.” dla mieszkańców powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na realizacje szkoleń komputerowych przez trenerów  dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 16.06.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

Dokumenty do pobrania (7zip)

Czwartek 08.06.2017  09:37


 

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro