Aktualności

Fundacja Hominem na terenie Piaseczna prowadzi projekt

„KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z modułów  pokazanych na schemacie powyżej.

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem

http://business-school.pl/kompetencje.hominem/

na stronie projektu w zakładce Dokumenty dla uczestników/ Próbne zadania z modułów B1, B2, B3, B4, S3, S9, e-Citizen

dostęp bezpośredni  pod linkiem

http://business-school.pl/kompetencje.hominem/probne-zadania-z-modulow-b1-b2-b3-b4-s3-s9-e-citizen/

Znajdują się próbne zadania do samodzielnych ćwiczeń.

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro